Magunkról

A Tierra-21 Kft. – mint 100 %-ban magyar vállalkozás - azzal a céllal alakult, hogy a Magyarországon működő gazdasági társaságoknak nyújtson segítséget környezetvédelmi,- műszaki, vízjogi tervezésben, engedélyeztetésben, kármentesítésben. Üzemanyag kutak létesítése kapcsán tervezési, beszerzési kérdésekben. Társaságunk szívesen áll rendelkezésre azok számára, akik különböző irányítási rendszereket szeretnének kiépíteni, fenntartani, üzemeltetni.

A Társaság ügyvezetése a minőség iránt elkötelezett, ezért belső meggyőződésből a Kft. tevékenységének javítása, a megrendelők bizalmának erősítése érdekében az MSZ EN ISO 9001:2015 szabványkövetelményeinek, valamint a szolgáltatási tevékenységekre vonatkozó EK irányelvek és az érvényes jogszabályok által elvárt komplex minőségirányítási rendszert működtet.

A Tierra-21 Kft. vezetői és munkatársai elkötelezettek a kitűzött stratégiai célkitűzések megvalósítása iránt, és büszkék az általuk végzett munka, és nyújtott szolgáltatás minőségére. Minden tevékenységet megfelelően képzett szakértő munkatárs, illetve alvállalkozó, megbízott végez, aki tisztában van saját feladatával, felelősségével, ugyanakkor rendelkezik a munkája ellátásához szükséges korszerű szaktudással és gyakorlattal, megfelelően rögzített hatáskörrel, adott szintű döntési joggal. Szakmai tudásunkat igyekszünk folyamatosan bővíteni. Ennek érdekében továbbképzéseken, konferenciákon, szakmai tanfolyamokon veszünk részt, melyek aktuális elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtanak és teszik lehetővé, hogy ügyfeleinknek mindenkor friss információval szolgálhassunk, adjunk segítséget elképzeléseik megvalósításához. A környezetvédelmi- műszaki,- vízjogi tervezésben, engedélyeztetésben, kármentesítésben, valamint üzemanyag kutak tervezésekor. illetve a nyelvoktatás (fordítás, szakfordítás, tolmácsolás, idegenvezetés – elsősorban spanyol és angol nyelven) minden munkatárs a jogszabályok és belső szabályozások követelményein túlmenően, mindenkor az elfogadott jó szakmai gyakorlat szerint végzi.

A Kft. korszerű, kiváló szolgáltatásokat nyújt megrendelőinek, vevőinek, mindenkor törekedve azok igényeinek teljes körű kielégítésére. Szolgáltatásai diszkriminációmentesek, pártatlanok, semlegesek, egyéb (gazdasági, kereskedelmi, politikai) érdekektől függetlenek, mindenki számára elérhetők.

Társaságunk valamennyi munkatársa fokozott gondot fordít a társadalom érdekeire; ismeri, figyelembe veszi, és törvénytisztelő módon betartja a vonatkozó jogszabályi előírásokat, társadalmi elvárásokat. A Tierra-21 Kft. kapcsolatot tart és együttműködik a hatóságokkal, társadalmi szervezetekkel. Alapvető céljának tekinti az Európai Közösségben tevékenységi területén elért legjobb gyakorlat megismerését, alkalmazását, a nemzetközi kapcsolatok, a műszaki és az általános minőségkultúra fejlesztését.

A Tierra-21 Kft. rendelkezik a Generali Biztosító Zrt. szakmai tevékenységi és szolgáltatói felelősségbiztosításával, 10 – illetve 50 millió forint erejéig.

A Dun & Bradstreet nemzetközi üzleti információszolgáltató és -minősítő minden működő vállalkozás pénzügyi stabilitását, üzleti megbízhatóságát osztályozza egy folyamatosan visszamért és bizonyított, nemzetközi szakértők által kialakított módszertan alapján. Így került kiválasztásra cégünk, a Tierra-21 Kft. is, mint a pénzügyileg legstabilabb cégek egyike.

Nagy megtiszteltetés cégünk számára, hogy a Dun & Bradstreet objektív cégminősítése alapján a legjobbak között szerepelhetünk. Nagy figyelmet fordítunk arra, hogy a piacon tisztességesen járjunk el, így fontos számunkra, hogy egy külső szakértő is megerősítette, hogy cégünk fizetésképtelenségi valószínűsége kiemelkedően alacsony. Hisszük, hogy a  Dun & Bradstreet Tanúsítvány segítségével ügyfeleink, szállítóink, munkavállalóink felé is tovább fokozzuk azt a bizalmat, mely egyre fontosabb a hosszú távú, szilárd üzleti kapcsolatokban. Azzal, hogy egy független, nemzetközi  szakértő elismerte cégünk stabilitását, azt az üzenetet hordozza számunkra, hogy jó úton járunk cégünk építésében, fejlesztésében. Mivel vállalkozásunk minősítése szigorúan szakmai szempontok alapján történt, arra sem pályázni, sem jelentkezni nem lehet, így a  Dun & Bradstreet Tanúsítvány valóban pozitívan különbözteti meg cégünket a piacon.

A képen szöveg, clipart láthatóAutomatikusan generált leírás

A Tierra-21 Kft.  a  Dun & Bradstreet A Tanúsítványát kapta meg, mely azt jelzi, hogy velünk történő üzleti kapcsolat kialakításának pénzügyi kockázata alacsony.

A Dun & Bradstreet Tanúsítvány alapja a  Dun & Bradstreet minősítése, mely nemzetközi szinten hosszú évtizedek óta minősíti a cégeket megbízhatóságuk alapján. A  Dun & Bradstreet Tanúsítvány, mely AAA, AA és A jelzéssel kerül kiállításra, jelzi a cégek stabilitását, és azt, hogy az ilyen jelzéssel rendelkező vállalkozás pénzügyileg stabil. Az AAA cégminősítést 1989-ben vezették be és 1996 óta kaptak lehetőséget a vállalatok, hogy üzleti megbízhatóságukat tanúsítvány formájában is megmutassák. A tanúsítvány lehetőséget nyújt az arra jogosult cégek számára, hogy mások számára megmutassák cégük elismert, megbízható, hitelképes vállalat. A  Dun & Bradstreet Tanúsítványt Európa számos országában használják az üzleti élet különféle területein.

A Dun & Bradstreet minősítés több hivatalos forrásból származó adaton alapul, úgy mint – Magyarország esetében - az Igazságügyi  Minisztérium adatai, a Cégbíróság bejegyzései, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, illetve más hatóságok adatai. A hivatalos források adatai mellett a minősítés beépíti a vállalatra vonatkozó pénzügyi információkat, úgy mint mérlegadatok, eredménykimutatás, trendek. A minősítés figyelembe veszi a cég vagy szervezet demográfiai adatait, azaz a cég életkorát, tevékenységét, méretét, tulajdonosait, azok kapcsolódásait. A Fizetési tapasztalat program adataiból beépíti a minősítésbe, hogy az adott vállalkozás határidőben vagy késéssel, azaz milyen fizetési fegyelemmel egyenlíti ki számláit. A fentieken kívül számos egyéb gyűjtött információt is hozzátesz a rendszer a Dun & Bradstreet minősítéshez, úgy mint végrehajtási adatok vagy sajtóhírek.

Mivel a  Dun & Bradstreet minősítés nemcsak cégünk jelenlegi pénzügyi stabilitását mutatja, hanem a  Dun & Bradstreet minősítés kialakításának köszönhetően azt is, hogy ez elkövetkező egy évben milyen valószínűséggel válik fizetésképtelenné vállalkozásunk, büszkén állíthatjuk, hogy a Tierra-21 Kft. a jövőben is stabil szereplője lesz a piacnak.