Magunkról

A Tierra-21 Kft. – mint 100 %-ban magyar vállalkozás - azzal a céllal alakult, hogy a Magyarországon működő gazdasági társaságoknak nyújtson segítséget környezetvédelmi,- műszaki, vízjogi tervezésben, engedélyeztetésben, kármentesítésben. Üzemanyag kutak létesítése kapcsán tervezési, beszerzési kérdésekben. Társaságunk szívesen áll rendelkezésre azok számára, akik különböző irányítási rendszereket szeretnének kiépíteni, fenntartani, üzemeltetni.

A Társaság ügyvezetése a minőség iránt elkötelezett, ezért belső meggyőződésből a Kft. tevékenységének javítása, a megrendelők bizalmának erősítése érdekében az MSZ EN ISO 9001:2015 szabványkövetelményeinek, valamint a szolgáltatási tevékenységekre vonatkozó EK irányelvek és az érvényes jogszabályok által elvárt komplex minőségirányítási rendszert működtet.

A Tierra-21 Kft. vezetői és munkatársai elkötelezettek a kitűzött stratégiai célkitűzések megvalósítása iránt, és büszkék az általuk végzett munka, és nyújtott szolgáltatás minőségére. Minden tevékenységet megfelelően képzett szakértő munkatárs, illetve alvállalkozó, megbízott végez, aki tisztában van saját feladatával, felelősségével, ugyanakkor rendelkezik a munkája ellátásához szükséges korszerű szaktudással és gyakorlattal, megfelelően rögzített hatáskörrel, adott szintű döntési joggal. Szakmai tudásunkat igyekszünk folyamatosan bővíteni. Ennek érdekében továbbképzéseken, konferenciákon, szakmai tanfolyamokon veszünk részt, melyek aktuális elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtanak és teszik lehetővé, hogy ügyfeleinknek mindenkor friss információval szolgálhassunk, adjunk segítséget elképzeléseik megvalósításához. A környezetvédelmi- műszaki,- vízjogi tervezésben, engedélyeztetésben, kármentesítésben, valamint üzemanyag kutak tervezésekor. illetve a nyelvoktatás (fordítás, szakfordítás, tolmácsolás, idegenvezetés – elsősorban spanyol és angol nyelven) minden munkatárs a jogszabályok és belső szabályozások követelményein túlmenően, mindenkor az elfogadott jó szakmai gyakorlat szerint végzi.

A Kft. korszerű, kiváló szolgáltatásokat nyújt megrendelőinek, vevőinek, mindenkor törekedve azok igényeinek teljes körű kielégítésére. Szolgáltatásai diszkriminációmentesek, pártatlanok, semlegesek, egyéb (gazdasági, kereskedelmi, politikai) érdekektől függetlenek, mindenki számára elérhetők.

Társaságunk valamennyi munkatársa fokozott gondot fordít a társadalom érdekeire; ismeri, figyelembe veszi, és törvénytisztelő módon betartja a vonatkozó jogszabályi előírásokat, társadalmi elvárásokat. A Tierra-21 Kft. kapcsolatot tart és együttműködik a hatóságokkal, társadalmi szervezetekkel. Alapvető céljának tekinti az Európai Közösségben tevékenységi területén elért legjobb gyakorlat megismerését, alkalmazását, a nemzetközi kapcsolatok, a műszaki és az általános minőségkultúra fejlesztését.

A Tierra-21 Kft. rendelkezik a Generali Biztosító Zrt. szakmai tevékenységi és szolgáltatói felelősségbiztosításával, 10 – illetve 50 millió forint erejéig.

A Bisnode tanúsító cégcsoport szerint a Tierra-21 Kft-vel való üzleti kapcsolat kialakításának pénzügyi kockázata alacsony, "AA" tanúsítvánnyal rendelkezik, így Magyarország pénzügyileg legmegbízhatóbb vállalkozási közé tartozik.