Környezetvédelem

Környezetvédelmi megbízotti feladatok:
 
- Vállaljuk gazdasági szervezetek, Polgármesteri Hivatalok teljes körű, hosszú távú környezet- és természetvédelmi feladatainak ellátását, állandó megbízások alapján.
- Környezetvédelmi szakértés, szaktanácsadás veszélyes hulladékok kezelése, vízminőség-védelem és levegőtisztaság-védelem szakterületén
- Környezetvédelmi felülvizsgálatok végzése (részleges,- teljes körű)
- Egységes környezethasználati engedélyek megszerzése (IPPC), 5 éves felülvizsgálatok elvégzése
- Környezetvédelmi hatásvizsgálatok, környezeti állapotfelmérések készítése
- Vízminőségi kárelhárítási tervek kidolgozása
- Építési engedélyes tervek környezetvédelmi tervfejezetének elkészítése
 
Hulladékgazdálkodás:
 
- Veszélyes hulladéktároló jogszabályoknak megfelelő kialakítása
- Veszélyes hulladéktároló üzemeltetési szabályzatának elkészítése
- Veszélyes- és nem veszélyes hulladékok éves adatszolgáltatása
- Partnerközvetítés, segítségnyújtás a veszélyes- és nem veszélyes hulladékok megfelelő kezeléséhez, elszállításához, ártalmatlanításához, újrahasznosításához.
 
Levegőtisztaság-védelem
 
- Pontforrások működési engedélyének megszerzése
- Levegővédelmi hatásterületek meghatározása
- Terjedésvizsgálatok, modellezések
- Pontforrások akkreditált mérése, eredmények kiértékelése
 
Zaj- és rezgésvédelem
 
- zajvédelmi mérések, eredmények kiértékelése
- zajvédelmi hatásterületek meghatározása, modellezések
- építési engedélyekhez szükséges műszaki leírások zajvédelmi tervfejezetének készítése
 
Talajvédelem, felszínalatti víz védelme
 
- Környezetszennyezések feltárása, talaj, talajvíz szennyezések térbeli lehatárolása (szennyeződés terjedésének számítógépes modellezése), szakvélemények készítése.
- tényfeltárási záró-dokumentációk, beavatkozási tervek készítése, kármentesítések generál kivitelezése
- Vízellátó rendszerek, víztermelő kutak, monitoring kutak – tervezése, engedélyezése, kivitelezése
- Telephelyek, kutak vízjogi állapot-felvételi tervének elkészítése
- Felszínalatti vízvédelmi (FAVI) bejelentőlap készítése
- Nitrát-jelentés elkészítése
- Talajvédelmi tervek készítése